“Het platform met nieuws van en voor
kerkelijke gemeenten in de regio Alphen aan den Rijn.”

Het raadsel “mens”

Meer uit deze categorie

Losse teksten

To access this post, you must purchase Jaarabonnement Kerken rond Rijn en Gouwe digitaal.

Alles blijft wachten

De stille godsverwachting leert je anders kijken, voelen, spreken, handelen. Want niets is...

Interview met ds. David Schiethart 

Sinds 1 november 2022 is ds. David Schiethart (Den Haag) voor 50 procent werkzaam als waarnemend predikant in wijkgemeente Goede Bron in Alphen aan den Rijn. Voor de andere 50 procent werkt hij als studentenpastor aan de Technische Universiteit Delft. Wat doet een studentenpastor zoal?

Wat houdt jouw werk in?
“Ik werk in een team met vijf studentenpastores en wij geven trainingen aan studenten. Dat is het korte antwoord. Nu iets meer context, om dit te duiden. Academische studenten maken een specifieke ontwikkeling door. Het zijn adolescenten, woonachtig in een studentenstad, die het ouderlijk huis vaak voor hun 20e al verlaten. Deze groep hogeropgeleide jongeren wordt op latere leeftijd maatschappelijk volwassen en intussen opgeleid voor managementbanen met leidinggevende taken. De begeleiding en vorming op geestelijk gebied die dat vraagt, geven wij hun, want ze leren dat niet in de collegebanken. We trainen bestuursleden van studieverenigingen in communicatie, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Het komt erop neer dat we vooral verdiepende gesprekken voeren over het raadsel “mens”, zou je kunnen zeggen.”

Naast trainingen, wat doen jullie verder?
“Het merendeel van de studentenpopulatie aan de universiteit in Delft is bèta, rationeel ingesteld, bezig met toegepaste wetenschap; ze vertalen theorie naar praktische oplossingen voor vraagstukken uit de samenleving. De kernvragen in hun studies zijn niet ‘waarom?’, maar ‘hoe?’. Wat niet wil zeggen dat ze niet met waaromvragen bezig zijn; sterker nog, als studentenpastores dagen we hen via gespreksgroepen en trainingen uit om over de waaromvragen van het leven na te denken. Daarnaast is er de ouderwetse ‘zorg voor de ziel’. Prestatiedruk, eenzaamheid, onzekerheid, gebrek aan zingeving, heimwee, het zijn zaken waar veel studenten mee worstelen. Als pastores zijn we er om hierover te praten. We bemensen ook een telefonische hulplijn en begeleiden enkele rouwgroepen. Burn-out, ziekte, suïcide, helaas komt dat ook in Delft voor. Antwoorden op de waaromvragen laten zich niet zo makkelijk vinden. Ook dan kunnen wij troosten en bijstaan in verdriet of nieuw perspectief bieden. 

Een ander aspect van ons werk is studiereizen organiseren in het kader van vorming. Ieder jaar heeft de groepsreis naar Auschwitz veel impact op de deelnemende studenten. ‘Wat kan techniek uitrichten als je het op een verkeerde manier toepast?’ Ethische vraagstukken worden dan opeens heel concreet. Ik zie wat dit met studenten doet. En daarnaast ga ik af en toe voor in de protestantse gemeente in Delft van waaruit ik uitgezonden ben.”

Waarom ben je als studentenpastor gaan werken?
“Ja, dat is wel een mooi verhaal: ik wilde zelf ooit bouwkunde gaan studeren, maar een docent op de TU raadde het me af toen ik vertelde dat tekenen niet echt mijn ding was. Dus het kwam er niet van. Een van mijn zoons neemt nu gelukkig de honneurs waar. Als pastor voel ik me meer dan ooit op mijn plek hier, want jongeren boeien mij mateloos. Terwijl ik in leeftijd hun vader zou kunnen zijn.”

Marina Kapteyn

Recent toegevoegd

Oudere berichten