Overzicht advertentieformaten en tarieven

Algemene doelstelling van het magazine

Kleine en grote verhalen verspreiden op het gebied van het kerkelijk leven in de regio, waaronder:

– missionaire en oecumenische ontwikkelingen;

– theologische perspectieven;

– dialoog in en met de samenleving.

Daarnaast biedt Kerken rond Rijn & Gouwe een platform voor gemeenteberichten. Verschijnt in Alphen aan den Rijn, Woubrugge, Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Hoogmade. Postabonnementen op aanvraag.

 

Oplage 1500 exemplaren
Formaat 21 x 29,7 cm (A4)
Omvang 20 pagina’s
Frequentie eens per twee weken

Advertenties

 

Bij terugkerende plaatsing:
€ 0,31 per mm/ 1 koloms in zwart
€ 0,56 per mm/ 1 koloms in fullcolour

 

Bij eenmalige plaatsing:
€ 0,62 per mm/ 1 koloms in zwart
€ 1,12 per mm/ 1 koloms in fullcolour

1 kolom is 50 mm breed

Voorbeeld A: éénkoloms advertentie
Voorbeeld B: tweekoloms advertentie

 

Deadline aanlevering advertenties
1 week voor de eerste plaatsing

Online

Het plaatsen van uw logo op de voorpagina van deze website kost u slechts € 15,00 per maand. Deze wordt dan automatisch gelinkt naar uw eigen website. Eenmalige kosten zijn € 15,00.

Aanleverspecificaties

Specificaties advertentie
Lever uw advertentie aan als Certified PDF (hoge resolutie PDF)

Aanlevering kan per mail adverteren@kerkenrijnengouwe.nl of bij grote bestanden via www.wetransfer.nl

Extra kosten
Voor onjuiste of onvolledig aangeleverde advertenties moeten wij extra werktijd op in rekening brengen. Advertenties gemaakt in andere programma’s worden opnieuw opgemaakt. De kosten hiervan worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Lay-out en ontwerpkosten

Bent u niet in staat zelf een bruikbare advertentie aan te leveren, dan gelden voor de werkzaamheden die wij voor u verrichten de volgende tarieven:

  • Kleine tekstwijzigingen in een bestaande advertentie € 25,00
  • Ingrijpende wijzigingen € 40,00
  • Eenvoudig ontwerp € 75,00
  • Gedetailleerd ontwerp op aanvraag

Let op! Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% btw.