“Het platform met nieuws van en voor
kerkelijke gemeenten in de regio Alphen aan den Rijn.”

Maak een innovatief plan voor het verkleinen van je ecologische voetafdruk!

Meer uit deze categorie

Het raadsel “mens”

To access this post, you must purchase Jaarabonnement Kerken rond Rijn en Gouwe digitaal.

Psallite Deo! (1)

To access this post, you must purchase Jaarabonnement Kerken rond Rijn en Gouwe digitaal.

Oproep GroeneKerken en Maatschappij van Welstand 

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand slaan de handen ineen en starten het project ‘Goed voor duurzame innovatie’, waarbij er geld beschikbaar wordt gesteld voor groene plannen van kerken.
GroeneKerken daagt kerken uit: maak een innovatief plan voor het verkleinen van je ecologische voetafdruk. Kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van € 1000,00 tot € 15.000,00 om hun plan te realiseren.

GroeneKerken wil kerken stimuleren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. “Kerken hebben een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor de maatschappij en samen met de omgeving werken aan het verkleinen van hun footprint,” vertelt René van de Kieft, directeur van Maatschappij van Welstand. “Met het fonds willen we kerken helpen om een volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid.” 

De uitdaging voor kerken

Maak een vernieuwend plan voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk van jouw kerk. Ideeën kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan:

 • het betrekken van de hele gemeenschap
 • circulair bouwen
 • verbetering van bestaande concepten
 • veranderingen met grote impact
 • zichtbaar maken van verduurzaming
 • verbreden van draagvlak
 • et cetera

GroeneKerken ziet uit naar vernieuwende en complete ideeën die als voorbeeld kunnen dienen voor alle kerken in Nederland.

Samen met Groene Kerken bekijkt Maatschappij van Welstand alle inzendingen. De kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van € 1000,00 tot € 15.000,00 om hun plan te realiseren!

Uiterlijke inleverdatum
Kerken kunnen hun vernieuwende idee inleveren tot
1 november 2021.

Mogen wij als kerk meedoen?

Alle christelijke lokale geloofsgemeenschappen die groene kerk zijn of groene kerk willen worden, kunnen meedoen met de uitdaging.

Voorwaarden

 • Uiterlijke inleverdatum: 1 november 2021
 • Bekendmaking winnaars: half januari 2022
 • Idee: Vernieuwend, compleet en met impact op duurzaamheid
 • Plan: Met SMART geformuleerde doelstellingen, planning en begroting
 • Inzenders: Christelijke lokale geloofsgemeenschappen, die groene kerk zijn of willen worden

Hoe doe je mee?

Je kunt je plan als volgt indienen:

Stuur een e-mail naar subsidiesecretariaat@welstand.nl, waarbij je twee bijlagen toevoegt:

 1. Het Formulier deelname Goed voor Duurzame Innovatie, ingevuld en opgeslagen onder naam van je kerk. n.b. Dit formulier is te downloaden via groenekerken.nl/goedvoorduurzameinnovatie 
 2. Een projectplan, met minimaal twee en maximaal tien pagina’s. Het plan moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:
  • beschrijving van het plan met heldere doelstellingen
  • uitwerking van de impact van het plan (maak het concreet!)
  • planning
  • projectbegroting (met begrote kosten en inkomsten, inclusief eventuele eigen bijdrage of andere inkomsten)
  • Ingezonden plannen krijgen uiterlijk in januari 2022 bericht.

Vragen?

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op:
Over de procedure: subsidiesecretariaat@welstand.nl, met als onderwerp: Goed voor Duurzame Innovatie
Over de inhoud: info@groenekerken.nl, met als onderwerp: Goed voor Duurzame Innovatie

Recent toegevoegd

Oudere berichten