“Het platform met nieuws van en voor
kerkelijke gemeenten in de regio Alphen aan den Rijn.”

God is onze toevlucht

Meer uit deze categorie

Alles blijft wachten

De stille godsverwachting leert je anders kijken, voelen, spreken, handelen. Want niets is...

Psallite Deo! (2)

In Kerken rond Rijn & Gouwe nr 15 stond deel 1 van het hoofdartikel dat ds. Leo van Rikxoort...

God is onze toevlucht
Psalm 46

We leven in moeilijke tijden. Er is grote onzekerheid, de ontwikkelingen rond het virus zijn haast niet bij te benen. Dat maakt velen van ons angstig en ontredderd. Als je in deze chaotische tijd verlangt naar houvast, doe je er goed aan je Bijbel te pakken en psalmen te lezen en/of te zingen. Wie terugvalt op de psalmen, vindt taal die woorden geeft aan wat je voelt én die ook je ook een richting wijst en houvast biedt. Psalm 46 is daar een machtig voorbeeld van. Het begint als volgt:

God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.


Zie je het grote contrast in deze verzen? Enerzijds het rotsvaste vertrouwen in God en anderzijds een dolgedraaide wereld, waarbij de aarde wankelt en bergen de diepte van de zee instorten. Hoe beangstigend de omstandigheden ook zijn, de dichter van de psalm zingt het ons voor: in je hart hoef je daar geen allesverzengende angst over te hebben. Want God is voor ons een burcht.

Er zijn bijbeluitleggers die denken dat deze psalm geschreven werd in de periode dat Jeruzalem belegerd werd door koning Sanherib en zijn Syrische legers (zie Jesaja 36-37). Je kon de stad Jeruzalem niet meer in of uit. De inwoners zaten vast – een angstig avontuur! De profeet Jesaja riep de koning van Israël en het hele volk op om op God te vertrouwen, alleen op Hem. Door een ongedacht wonder kwam er redding. Deze psalm en de achtergrond van de psalm klinkt in deze dagen actueler en urgenter dan ooit.

De drie strofen in de psalm bieden ons richting en houvast:

  • Het eerste couplet (vers 1-4) zegt: God is onze toevlucht. Daarom hoef je niet bang te zijn, al wankelt de aarde.
  • Het tweede couplet (vers 5-8) zegt: ook al kun je de stad niet in of uit (of zit je in afzondering thuis) en is er gevaar rondom, ‘met God in haar midden stort zij niet in, vroeg in de morgen komt God haar te hulp’. Oftewel, God is bij ons.
  • Het laatste couplet (vers 9-12) bezingt de macht van God, die niet te keren is. God is Koning. Hij regeert: ‘Weet dat Ik God ben!’
  • Dan ga je als vanzelf het refrein van Psalm 46 meezingen (met Luther): ‘Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen’. Meer hebben we niet nodig en met minder redden we het niet. God is met ons, bij Hem zijn wij geborgen.

Ds. Anne-Marie van Briemen

Om over door te praten/denken:

  1. Lees Psalm 46 in zijn geheel. Welke zin of welk woord is voor jou helpend/bemoedigend is in deze tijd?
  2. Wat heb jij nodig om ook nu je vertrouwen te stellen op God?
  3. Schrijf de door jou gekozen woord(en) op een briefje en hang het op een zichtbare plek in je huis. Of, als je creatief bent, maak er een handletter-projectje van. Voorbeelden om te handletteren vind je op internet.
  4. Bid voor de wereld en ons land, voor zieken en hun familie, voor politici, voor allen die ons land draaiende weten te houden.

Recent toegevoegd

Oudere berichten