“Het platform met nieuws van en voor
kerkelijke gemeenten in de regio Alphen aan den Rijn.”

De Sionskerk, van lokaal tot multifunctioneel kerkgebouw

Meer uit deze categorie

Losse teksten

To access this post, you must purchase Jaarabonnement Kerken rond Rijn en Gouwe digitaal.

Alles blijft wachten

De stille godsverwachting leert je anders kijken, voelen, spreken, handelen. Want niets is...

Deze elfde aflevering in de serie Kerkenpad is geschreven door gemeentelid ds. Jan Ouwendijk, predikant van de bijzondere wijkgemeente Sionskerk van 1979 tot aan zijn emeritaat in 2005. De huidige Sionskerk staat aan de Meteoorlaan in Alphen aan den Rijn, in de wijk Ridderveld.

De voorloper van de huidige Sionskerk is gebouwd na de oprichting op 20 februari 1908 van ‘De vereniging tot Evangelisatie op gereformeerde grondslag’ te Oudshoorn. Een aantal lidmaten wil een plaats in de Oudshoornse Kerk voor een prediking naar ‘Schrift en Belijdenis’. Het bestuur wil graag een eigen ‘lokaal’ om diensten te houden. Men gaat zeer voortvarend aan de slag. Aan de Hooftstraat 252 verrijst een rechthoekig gebouw met 450 zitplaatsen. Daarachter een bestuurskamer/catechisatielokaal. In de jaren 30 van de vorige eeuw gaat men denken aan een jeugdgebouw en in maart 1936 wordt een jeugdgebouw naast de kerk gebouwd: Rehoboth.

In de oorlogsjaren en daarna wordt er toegewerkt naar een kerkelijke inpassing van de Evangelisatie. Eind 1954 besluit de kerkenraad van de Oudshoornse Kerk positief in te stemmen met het voorstel tot de stichting van een tweede predikantsplek, waardoor de Evangelisatie kan ophouden te bestaan. Op 2 oktober 1955 doet ds. A.J. Jorissen zijn intrede. Onder zijn opvolger ds. H. Koudstaal wordt ‘Sionskerk’ de naam van het kerkgebouw aan de Hooftstraat.

Nieuwbouw

Door de geplande woningbouw in Alphen-Noord moet er begin jaren 70 ook in de Hervormde gemeente nagedacht worden over een nieuwe structuur van de Hervormde gemeente. Ds. N.J.M. Hoogendijk, predikant van wijkgemeente III (met als kerkgebouw Onderweg (Lijsterlaan) en later De Bron, heeft na zijn komst in Alphen kennis genomen van 12 jaar notulen van de kerkenraad en is geschrokken van de manier waarop men met elkaar omging tijdens vergaderingen! Er komt een nieuwe plaatselijke regeling tot stand. Wijkgemeente III wordt de ‘moedergemeente’ en de wijkgemeenten 1 (Oudshoornse kerk) en 2 (Sionskerk) worden ‘buitengewone wijkgemeenten’. Als nieuw-ingekomene in Oudshoorn/Ridderveld krijg je informatie over de nieuwe situatie en kun je kiezen voor wijkgemeente 1 of 2. Zonder keuze word je ingeschreven bij wijkgemeente III.

Ook de Sionskerk krijgt gemeenteleden erbij en gaat nadenken over uitbreiding of nieuwbouw. Men wil ook graag meer ruimte voor het jeugdwerk. Er komen diverse locaties en plannen op tafel. Uiteindelijk is de plek geworden: hoek Meteoorlaan/Henri Dunantweg. Op 4 november 1976 wordt bij de aanbesteding duidelijk dat het Alphense bedrijf Maas-
Dijken de laagste inschrijver is met Fl. 889.720,00. Dus de kale bouwkosten. Met de inrichting – verlichting, verwarming, meubilering en orgel – wordt de totale begroting vastgesteld op Fl. 1.650.000,00. Een maand later, op 13 december 1976, kan de eerste paal al geslagen worden door ‘bouwpastor’ ds. S.W. Verploeg.

22 november 1977

De kerk zal een multifunctioneel karakter krijgen, met hoge eisen aan koppel- en stapelgemak van het kerkmeubilair. De architekt wil graag als hoofdkleur groen en hij krijgt zijn zin. Er moet nog veel gedaan worden, maar toch kan op 22 november 1977 de nieuwe Sionskerk geopend worden. Het orgel met 16 registers is gebouwd door J.L. van den Heuvel Orgelbouw te Dordrecht. Het bevat twee klavieren en een pedaal. Het orgel wordt pas een goed jaar later (14 december 1978) in gebruik genomen, want eerst moet het nieuwe kerkgebouw gelegenheid krijgen zijn (bouw)vocht af te staan aan de omgeving zonder daarmee een orgel negatief te beïnvloeden. Gelukkig kan men een elektronisch orgel lenen van de Technische School.

Betrokkenheid

Er is volop reden om verwonderd en dankbaar te zijn. Gemeenteleden hebben veel werk verzet om alles binnen de planning rond te krijgen. Er is veel betrokkenheid in de gemeente en er zijn grote geldbedragen gegeven om de bouw mogelijk te maken.

Alle activiteiten doordeweeks en op de zondag krijgen de ruimten die nodig zijn. Jarenlang wordt hier veel gebruik van gemaakt. Juist dan kom je dingen tegen die je anders wilt hebben. De bijruimten zijn beperkt en voor grote vergaderingen moet de kleine of de grote kerkzaal ‘verbouwd’ worden. Een nadeel van een multifunctionele kerk, zeker als je geen vaste koster hebt zoals vroeger in de oude Sionskerk.

Uitbreiding

Ongeveer 30 jaar na de opening gaan er steeds meer stemmen op om na te denken over een uitbreiding: een grotere keuken en een grote gemeentezaal zodat je niet vaak meer een kerkzaal moet ‘ombouwen’. Er wordt veel gepraat en gerekend. Het plan dat op tafel komt, wordt begroot op 400.000,00 euro! Er valt wel even een stilte als dit bedrag op tafel komt. Er wordt weer veel gegeven om de uitbreiding mogelijk te maken: via giften, (renteloze) leningen enz. De verrassing wordt nog groter als de kerk een legaat van 400.000,00 euro ontvangt. Nu kan er nog meer gerenoveerd worden: niet alleen een grotere hal, moderne grote keuken en een gemeentezaal, maar ook een uplift van de kerk: een lichtere kleur en nieuwe stoelen met een rode zitting.

De ingang wordt verplaatst naar de zijkant, met glazen ramen waarin ook het kruis terug te vinden is. De gebrandschilderde ramen van halve cirkels met de tekst uit Joh 6: 37b “en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen” zijn opgenomen in de wand van de gemeentezaal. Een mooie herinnering aan de eerste periode van de Sionskerk.

Kansel en kruis

Ten slotte wil ik wijzen op het kruis achter de kansel. In de eerste jaren van de nieuwe kerk moesten sommigen wennen aan de kansel, die door bakstenen gevormd was. Zij noemden het een stenen bunker. Maar nu is iedereen eraan gewend. Dat gold ook voor het verlichte kruis gemaakt door het gemeentelid broeder G.J. Nikkels. Hij was ook de ‘motor’ achter de voorbereidingen en bouw van de Sionskerk. Op Oudejaarsdag 2018 is hij plotseling door zijn hemelse Vader thuisgehaald.

Ik hoop dat u door dit beknopte verhaal meer zicht gekregen hebt op de wijkgemeente Sionskerk (wijkgemeente bijzondere aard) in de Protestantse gemeente Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld.

Bron

100 jaar van Evangelisatie naar Sionskerk, 1908-2008.

Ds. Jan Ouwendijk

Foto’s: Peter Wolf.

Recent toegevoegd

Oudere berichten