Leerhuis ‘Ga mee, om te overleven in de woestijn’

Leerhuis ‘Ga mee, om te overleven in de woestijn’

Lezing aan de hand van het boek Exodus, door Cil Wigmans.

“Ga je mee?” is het jaarthema, ook van de gemeente van de Lichtkring. Onderweg zijn is een Bijbels grondbegrip. Niet voor een ontspannen tripje (ga je mee op vakantie?) maar weg uit het diensthuis, 40 jaren door de woestijn, onderweg naar Jeruzalem, omkeren uit ballingschap. Aartsvaders Abraham en Jacob waren daarin voorgegaan. Het is geen toeval dat het paasevangelie in de christelijke traditie, zowel inhoudelijk als liturgisch, zoveel betekenissen ontleent aan het Bijbelboek Exodus, het verhaal over de uitbraak uit de uitzichtloze slavernij, de doortocht door het wijkende water en het lange leerproces in het dorre woestijngebied op de weg naar de berg waar bevrijdende woorden zullen klinken. De vraag op deze avond is dan ook: Hoe moeten we na Pasen (zondag 31 maart) als we bevrijd zijn uit het doodsgebied en op weg zijn naar het beloofde land, overleven in de woestijn van het leven? Wat zijn dan die verbanden tussen Pasen en Pesach (genoemd naar de engel die bloed aan de deurposten van Egyptenaren streek maar de huizen van de Hebreeën (de overstekers!) oversloeg? Wat zijn dan de verbanden tussen het Pinksterfeest en de klinkende woorden op de Sinaï? Welke betekenis heeft dit alles voor ons die in de huidige (wereld)politieke, maatschappelijke en culturele chaos onze weg moeten vinden?

Locatie: de Lichtkring, Amerikalaan 91, Alphen aan den Rijn.
Meer info: www.pkn-lichtkring.nl