Relaties

Als pastor kom je met veel mensen in contact en bouw je relaties met hen op. Een kerkelijke gemeente is fijnmazig wat die relaties betreft. Dit is zo gegroeid. Mensen kennen mensen. Sommigen nemen weer vrienden mee. Anderen komen langs in een zondagse dienst om te...

Leven uit liefde

“Laat deze troep maar instorten en laten we God weer in alle eenvoud eren, in plaats van Hem voor de gek te houden in prachtige gebouwen. Laat het ons weer ernst zijn en laten we stoppen met het spel.” Op deze prikkelende oproep stuitte ik in een nieuwe biografie van...